CÁC CHỌN LỰA THANH TOÁN

Tại Kingdom Online Casino, chúng tôi cung cấp hàng loạt chọn lựa thanh toán không mất phí, bao gồm chuyển khoản thẻ tín dụng/ghi nợ, e-wallet. Khoản nạp tối thiểu là 5€ hoặc giá trị tương đương đối với ngoại tệ khác.

Chúng tôi chấp nhận và xử lý EUR, USD, CAD, AUD, NOK, RUB, JPY, CNY, BTC, ETH, BCH, LTC, DOG, USDT.

Các chọn lựa nạp tiền
Loại Phí Thời gian xử lý Giới hạn tối thiểu mỗi giao dịch Giới hạn tối đa cho mỗi giao dịch
payments Cryptocurrency Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 5 Max. No Limit Đăng kí
payments Card Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Card Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Card Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 5 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 5 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 5 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 5 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 5 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
Các chọn lựa rút tiền
Loại Phí Thời gian xử lý Giới hạn tối thiểu mỗi giao dịch Giới hạn tối đa cho mỗi giao dịch
payments Cryptocurrency Free Instant Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Bank Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Card Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Card Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments Card Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
payments E-wallet Miễn phí Ngay lập tức Min. $/€ 10 Max. $/€ 4,000 Đăng kí
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy