CHÀO MỪNG DU KHÁCH ĐẾN KINGDOM!

CHƯƠNG TRÌNH VIP
Nhìn ngắm con đường trải ra trước mắt.
Bạn xuất thân là nông nô - không ai nói điều này dễ dàng cả, phải không? Hãy chứng minh giá trị của mình với thế giới này, tích lũy của cải và sự kính trọng hoàng tộc, bạn có thể có cơ hội được ngồi trên ngai vàng! Và bạn sẽ được một sự chọn lựa bởi lòng trung thành của mình: trị vì như một vị Vua hay Nữ hoàng. Hãy theo tiếng gọi con tim và chọn lựa khôn ngoan. Hoạt động thường nhật của bạn sẽ tùy thuộc vào điều đó.
Chúc bạn may mắn với nhiệm vụ nhiều thử thách nhưng bội hậu này!
Nông nô
0-499
Điểm số
Cấp độ Người mới, được phân cấp ngay khi bạn bắt đầu chơi để kiếm tiền thật.
Cập độ tiếp theo: statuses.list.levels.m.
0 %
Chư hầu
500-999
Điểm số
100 FS
Cập độ tiếp theo: statuses.list.levels.m.
0 %
Lãnh chúa
1000-1999
Điểm số
20 EUR + 50 FS
Cập độ tiếp theo: statuses.list.levels.m.
0 %
Quân sư Hoàng gia
2000-3999
Điểm số
50 EUR + 20 FS
Cập độ tiếp theo: statuses.list.levels.m.
0 %
Vua bạc
4000-9999
Điểm số
Hoàn tiền 10% mỗi ngày
Cập độ tiếp theo: statuses.list.levels.m.
0 %
Vua vàng
10000-47999
Điểm số
Hoàn tiền 15% mỗi ngày
Cập độ tiếp theo: statuses.list.levels.m.
0 %
Vua kim cương
48000-0
Điểm số
Hoàn tiền 30% mỗi ngày
Cập độ tiếp theo: statuses.list.levels.m.
0 %
 • Nông nô
  status
 • Chư hầu
  status
 • Lãnh chúa
  status
 • Quân sư Hoàng gia
  status
 • Vua bạc
  status
 • Vua vàng
  status
 • Vua kim cương
  status
1 status point = 20 euro bet
 • status-icon
  Nông nô
  0-499 Điểm số
  0+ Điểm số
  Cấp độ Người mới, được phân cấp ngay khi bạn bắt đầu chơi để kiếm tiền thật.
 • status-icon
  Chư hầu
  500-999 Điểm số
  500+ Điểm số
  100 FS
 • status-icon
  Lãnh chúa
  1000-1999 Điểm số
  1000+ Điểm số
  20 EUR + 50 FS
 • status-icon
  Quân sư Hoàng gia
  2000-3999 Điểm số
  2000+ Điểm số
  50 EUR + 20 FS
 • status-icon
  Vua bạc
  4000-9999 Điểm số
  4000+ Điểm số
  Hoàn tiền 10% mỗi ngày
 • status-icon
  Vua vàng
  10000-47999 Điểm số
  10000+ Điểm số
  Hoàn tiền 15% mỗi ngày
 • status-icon
  Vua kim cương
  48000-0 Điểm số
  48000+ Điểm số
  Hoàn tiền 30% mỗi ngày
 • status-icon
  Nông nô
  0-499 Điểm số
  0+ Điểm số
  Cấp độ Người mới, được phân cấp ngay khi bạn bắt đầu chơi để kiếm tiền thật.
 • status-icon
  Chư hầu
  500-999 Điểm số
  500+ Điểm số
  100 FS
 • status-icon
  Lãnh chúa
  1000-1999 Điểm số
  1000+ Điểm số
  20 EUR + 50 FS
 • status-icon
  Quân sư Hoàng gia
  2000-3999 Điểm số
  2000+ Điểm số
  50 EUR + 20 FS
 • status-icon
  Vua bạc
  4000-9999 Điểm số
  4000+ Điểm số
  Hoàn tiền 10% mỗi ngày
 • status-icon
  Vua vàng
  10000-47999 Điểm số
  10000+ Điểm số
  Hoàn tiền 15% mỗi ngày
 • status-icon
  Vua kim cương
  48000-0 Điểm số
  48000+ Điểm số
  Hoàn tiền 30% mỗi ngày
Điều kiện và Điều khoản Bonus
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy