tournament-image
For the king
  • Cơ cấu giải thưởng
    500 EUR
  • 1 điểm giải đấu = 1 EUR
Thời gian còn lại trước khi kết thúc:
04
Days
17
Hours
06
Minutes
51
Seconds

Giành lấy một phần trong €500 hàng tuần ở giải đấu For The King. Chơi live dealer game bất kỳ để kiếm điểm và cải thiện vị trí của mình ở Leaderboard. 1 EUR Bet trong live game = 1 CP.

Giải thưởng được phân phối như sau

1
200 EUR
2
100 EUR
3
50 EUR
4
40 EUR
5
30 EUR
6
25 EUR
7
20 EUR
8
15 EUR
9
10 EUR
10
10 EUR

Các game giải đấu

luckystreak/AutoRoulette1
false

luckystreak
AutoRoulette 1
luckystreak/Blackjack2
false

luckystreak
Blackjack 2
luckystreak/Blackjack6
false

luckystreak
Blackjack 6
luckystreak/BlackjackVIP
false

luckystreak
Blackjack VIP
luckystreak/PortomasoOracleRoulette2
false

luckystreak
Portomaso Oracle Roulette 2
ezugi/Blackjack7
false

ezugi
Blackjack 7
evolution/lightning_roulette
false

evolution
Lightning Roulette
evolution/crazytime
false

evolution
Crazy Time
evolution/immersive_roulette
false

evolution
Immersive Roulette
evolution/roulette_direct
false

evolution
Roulette Live
evolution/casino_malta
false

evolution
Casino Malta Roulette
pragmaticexternal/BlackjackE
false

pragmaticplaylive
Blackjack 16
evolution/nocomm_speed_baccarat
false

evolution
No Comm Speed Baccarat A
evolution/VIPGold
false

evolution
Blaze VIP Blackjack
evolution/VIPDiamond
false

evolution
VIP Diamond
evolution/blackjack_f
false

evolution
Blackjack VIP X
evolution/LightningBlackjack
New
false

evolution
Lightning Blackjack
evolution/speed_baccarata
false

evolution
Speed Baccarat A
evolution/bjclassic65
false

evolution
Blackjack Classic 65
evolution/bjclassic45
false

evolution
Blackjack Classic 45
evolution/speed_blackjack_d
false

evolution
Speed VIP Blackjack D
evolution/bjclassic2
false

evolution
Classic Speed Blackjack 2
evolution/classic_speed_blackjack_28
false

evolution
Classic Speed Blackjack 28
evolution/blackjack_i
false

evolution
Speed Blackjack I

Bảng điểm

200 EUR
100 EUR
50 EUR
Địa điểm Người chơi Điểm số Giải thưởng
Người chơi đang đợi
1 suxia 6,190 200 EUR
2 Chady 144 100 EUR
3 Patrick 40 50 EUR
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy