VÀO THỨ BẢY
TẶNG LƯỢT QUAY ESQUIRE MIỄN PHÍ
Tùy vào tổng nạp tiền từ Thứ 2-Thứ 6.
  • 50 - 99 EUR
    +20 FS
  • 100 - 199 EUR
    +40 FS
  • 200+
    +70 FS
Free spins in Avalon: The Lost Kingdom
Đăng kí
promo

BONUS LẦN NẠP ĐẦU

100% lên đến 200 EUR
+ 25 lượt quay miễn phí
Free spins in Avalon: The Lost Kingdom
Đăng kí
promo

BONUS LẦN NẠP THỨ HAI

75% lên đến 200 EUR
+ 25 lượt quay miễn phí
Đăng kí
promo

BONUS LẦN NẠP THỨ BA

120% lên đến 200 EUR
+ 50 lượt quay miễn phí
Đăng kí
promo

Weekend Treasures Bonus

30% lên đến 100 EUR
+ 30 lượt quay miễn phí
+ 30 lượt quay miễn phí
Đăng kí
promo

Royal Birthday bonus

100% lên đến 150 EUR
Chỉ có một lần vào sinh nhật hay 1 ngày trước hoặc sau sinh nhật
Đăng kí
Điều kiện và Điều khoản Bonus
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy